Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Pionki  www.pionki.pl
MIASTO PIONKI
URZĄD MIASTA
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta
Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu
Organizacja Urzędu
° Regulamin pracy
° telefony kontakty kompetencje
- Burmistrz Miasta
- Z-ca Burmistrza Miasta
- Sekretarz
- Skarbnik
- Biuro Administracyjne
- Biuro Kadr
- Wydział Finansowy
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Zamówienia publiczne
- Urząd Stanu Cywilnego
- Wydział Inwestycji, Rozwoju i Integracji
- Wydział Mienia Gminnego
- Komenda Straży Miejskiej
- Stanowisko ds. OC i zarządzania
- Pełnomocnik ds. Ochrony Inf. Niejawnych
- Adm. Bezpieczeństwa Informacji
- Warsztaty Terapii Zajęciowej
RADA MIASTA
Organizacja Rady Miasta
Skład Rady Miasta Pionki
PORZĄDEK OBRAD BIEŻĄCEJ SESJI
Sesje Rady Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta
Dyżury radnych
Biuro Rady
Stanowiska Opinie Ogłoszenia Rady
WYBORY i REFERENDA
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007
Przedterminowe Wybory na Burmistrza Miasta Pionki 2009 r.
Wybory do Europarlamentu
Wybory Samorządowe 2010
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Miasto Pionki - Regulamin Rady Miasta
Strategia rozwoju Miasta Pionki
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki na lata 2005-2013
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
RADNYCH
PRACOWNIKÓW URZĘDU
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK
MIENIE I BUDŻET MIASTA
Mienie gminy
BUDŻET
Podatki i opłaty
Porozumienia, związki gminy
Pozostałe
Ewidencje i rejestry
Informacje nieudostępnione
OGŁOSZENIA
Sprzedaż mienia gminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Urzędowe
Oferty Pracy
Informacje środowiskowe
Fundusze UE
Org. pozarządowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gimnazjum Publiczne Nr 1
Gimnazjum Publiczne Nr 2
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zarząd Oświaty i Sportu
Miejski Zakład Usług Komunalnych
Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy
PSP Nr 1
PSP Nr 2
PSP Nr 5
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
ARCHIWUM BIP
Archiwum BIP
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Organizacja Urzędu > telefony kontakty kompetencje > Urząd Stanu Cywilnego strona główna 

Urząd Stanu Cywilnego
 
urząd stanu cywilnego
Kierownik: Marek Warchoł
Adres: 26-670 Pionki, Al. Jana Pawła II 15
Telefon: 048 - 341 42 50
Fax:
Email:
Pokój: 7
Pracownicy:

 

Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje Kierownik USC.

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi i odpowiada za realizację spraw w zakresie akt stanu cywilnego, a w szczególności:

 1. rejestracji zdarzeń dotyczących stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów),

 2. sporządzanie i wydawanie odpisów zupełnych i skróconych z aktu stanu cywilnego,

 3. przyjmowanie oświadczeń o: wstąpieniu w związek małżeński, uznanie dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, zmianie imienia dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwiązaniu związku małżeńskiego,

 4. wydawania decyzji administracyjnych mających wpływ na zmianę zapisów w księgach stanu cywilnego,

 5. załatwiania spraw konsularnych z zakresu zdarzeń stanu cywilnego,

 6. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla jednostek organizacyjnych, kościołów lub związków wyznaniowych,

 7. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

 8. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imion i nazwisk oraz ustalenia brzmienia lub pisowni imienia lub nazwiska,

 9. wydawanie decyzji administracyjnych na skrócenie ustawowego terminu na zawarcie związku małżeńskiego,

 10. wpisywanie do polskich ksiąg Stanu Cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami RP,

 11. sporządzania sprawozdawczości z naturalnego ruchu ludności,

a w szczególności do USC należy realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

12. prowadzenie, kompletowanie, przechowywanie oraz konserwacje wieczystych ksiąg stanu cywilnego,

13. załatwianie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych i organizowanie uroczystości jubileuszowych w zakresie długoletniego pożycia małżeńskiego.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-30 11:55:51 Informację zaktualizowano 2009-12-07 13:31:41, wprowadzający: Halina Mikulska

Zobacz:
 Burmistrz Miasta .  Z-ca Burmistrza Miasta .  Sekretarz .  Skarbnik .  Biuro Administracyjne .  Biuro Kadr .  Wydział Finansowy .  Wydział Spraw Obywatelskich .  Zamówienia publiczne .  Urząd Stanu Cywilnego .  Wydział Inwestycji, Rozwoju i Integracji .  Wydział Mienia Gminnego .  Komenda Straży Miejskiej .  Stanowisko ds. OC i zarządzania .  Pełnomocnik ds. Ochrony Inf. Niejawnych .  Adm. Bezpieczeństwa Informacji .  Warsztaty Terapii Zajęciowej . 
wersja do druku